ท่ออะคริลิค

ท่ออะคริลิค (Acrylic TUBE)

ท่ออะคริลิค

ท่ออะคริลิค

มีลักษณะเป็นท่อกลวง หรือ ท่อตัน (แท่งตัน)
ขนาด : วัดจากเล้นผ่าศูนย์กลาง : 15, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150, 180, 200 mm.

ความหนาของขอบท่อ : 2mm, 3mm. 5mm.

ความยาว : 100cm (1 เมตร) หรือ 200 cm (2 เมตร)

การนำไปใช้งาน : ใช้สำหรับงานวิศวกรรมต่างๆ นิยมนำไปประยุกต์ใช้กับงานที่เกี่ยวกับน้ำ งานเครื่องสำอางค์ใช้โชว์สินค้าต่างๆ ฯลฯ